فاحشگی های قلبم

 

بعضیام هستن

عامل ازدواج مادر پدراشونن

نه حاصل ازدواج !!!!

 

 

+ تاریخ سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 17:14نویسنده مــیـس |

 

زندگیه منه

کردنشو تو میخوای یادم بدی؟؟!!!

 

 

+ تاریخ سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 17:11نویسنده مــیـس |

 

ادعای شعور

اولین حرکت یک بیشعور است !!!

 

 

+ تاریخ سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 17:8نویسنده مــیـس |

 

زمانی که ما ناب بودیم

شما تو کمر بابات اب بودی !!!!!

 

 

+ تاریخ سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 17:2نویسنده مــیـس |


سلامتیه اون که

وقتی توی اغوش میگیریمش

همه وجودمون میلرزه !.!.!

نه از ترس یا لذت عشقبازی ...

واسه وحشت از فردای بدون اون ...!+ تاریخ شنبه سی و یکم تیر 1391ساعت 21:27نویسنده مــیـس |


تلختـــــرین جمله : دوستـت دارم اما ......

شيـــرين ترين جمله : ....... اما دوستت دارم

به همين راحتي جابه جايي كلمات زندگي را دگرگون ميكند.+ تاریخ شنبه سی و یکم تیر 1391ساعت 21:23نویسنده مــیـس |


قلاده ی سگ ها را باز کرده ام،

در حوالی قلب من.....

پرسه نزن!!!+ تاریخ شنبه سی و یکم تیر 1391ساعت 21:21نویسنده مــیـس |


چه تلخ است ؛
علاقه ای که عادت شود ،
عادتی که باور شود !
باوری که خاطره شود ....+ تاریخ شنبه سی و یکم تیر 1391ساعت 21:20نویسنده مــیـس |


کلافه شدن یعنی...

دلتنگ کسی باشی که

باید باشه ولی  نیست+ تاریخ شنبه سی و یکم تیر 1391ساعت 21:18نویسنده مــیـس |


"مـــــن" و "او"

بـــــرای رسیـــــدن بـــه هـــم؛

هیـــــچ چیــــــزی کــــم نداریــــم . . .

بــــه غیــــر از یــک معجــــــزه .!.!.!+ تاریخ شنبه سی و یکم تیر 1391ساعت 21:16نویسنده مــیـس |